שלום,אני משחק במלחמות השמיים הרבה זמן ומנסה להגיע ללוחות המובילים,עכשיו,אין לי דרך...