לדעתי ולדעת הרבה אחרים,
הלובי של הפרלהגיימס צריך להשתנות.
הוא כבר שנתיים וחצי,...