אני רוצה לשפר את המיניונים של החציבה שלי ואני לא יודע מה השיפור עושה ואני לא רוצה לקנות סתם