בפעם האחרונה שהייתי בשרת, לא היה לי מיוט ולא הזהירו אותי על שום דבר.
חזרתי כרגע לדיסקורד,
...