הכרזה

Collapse
No announcement yet.

תנאי שימוש והצהרת פרטיות

Collapse

א. כללי
אתר זה הינו מערכת פורומים בבעלותה של קהילת הפרלמנטום ומנהליו וייתכן שיחולו שינויים במדיניות הכללים והחוקים של האתר גם ללא עדכון משתמשי הפורום הנמצאים באתר זה.
בעלי הקהילה, רשאים ויכולים לשנות ו/או להוסיף לכללי הפורום בכל עת ולהרחיק משתמשים מן המערכת לאלתר מכל סיבה שהיא ומשום סיבה גם אם הכלל נוסף לאחר המקרה.
יש לקחת בחשבון כי באתר זה יכול להיות שיתקיים תוכן בלתי הולם או שאינו רלוונטי לקהלו בצורה מכוונת או ללא כוונה כלל ואין לייחס חשיבות רבה או להיפגע מתוכן זה. צוות האתר מתנצל מראש עבור כל חוסר הבנה או פגיעה ברגשותיו של המשתמש אך אינו לוקח אחריות על הפגיעה האישית או המרחבית.
אחריות השימוש באתר הינה על המשתמש בלבד וצוות האתר או בעליו אינו מחויב לקחת שום אחריות או יפצה את המשתמש בשל כל נזק העלול להיגרם בפן המוחשי או הרגשי משימוש באתר זה. יש להיזהר באופן עצמאי מן התוכן הנמצא באתר. במידה והמשתמש מתחת לגיל 18, יש להתייעץ עם הורה או אפוטרופוס בנוגע לשימוש באתר.
לבעלי האתר קיים הזכות המלאה לפעול על פי כוונתם גם אם נוגדים את חוקי האתר מכל סיבה שהיא ומשום סיבה ואינו כפוף לחוקיו. בעלי האתר אינו מחויב להעניק הסבר על מעשיו ורשאי לפעול בחופשיות.
צוות האתר או בעליו אינו לוקח אחריות על כל הנעשה מחוץ לאתר, לא באתר אחר ולא מחוץ לעולם המחשבים. לכן, אנו לא ננקוט בשום פעולות כנגד או בעד משתמשים מחוץ למערכת הפורומים אלא אם קיים פגיעה ישירה באחד מאנשי הצוות או במעמד האתר.
אתר זה פועל בכפוף לחוק המחשבים, התשנ״ה–1995 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981 הקבוע בחוקי מדינת ישראל ויש להישמע להם כל עוד נעשה שימוש באתרינו. כמו כן, כל עבירה על חוקי המדינה המצויינים לעיל מהווה גם עבירה על חוקי האתר.

ב. פרטיות
על משתמש האתר לשמור ולכבד את פרטיותו של המשתמש האחר ולא יעשה שום דבר העלול לסכן זאת. פגיעה בפרטיותו של האחר עלולה לגרום להרחקה תמידית מן האתר והקהילה כלל.
פגיעה בפרטיותו יכולה להתבטא בפרסום פרטיו האישיים כגון: מקרה, כתובת, תמונה, מספר טלפון או כל פריט מידע אחר העלול להתפרש כפגיעה בפרטיות של כל משתמש באתר או הצוות.
על משתמש האתר, לשמור על פרטיותו ולא לפרסם מידע שאינו רלוונטי המכיל מידע העלול לסכן את עצמו מבחינה פיזית או רוחנית. יש לציין כי צוות האתר לא ינקוט בשום צעד במקרה של דליפת מידע על ידי המשתמש עצמו.
משתמש האתר לא יעשה שום דבר אשר נוגע בקבלת מידע אישי של צוות האתר או מפעיליו.
אין להשתמש במידע אישי של המשתמש האחר או הצוות על מנת להשיג במרמה או בזדון יתרונות על פני משתמש אחר, לרבות בשיטות סחיטה ואיומים על ידי בעל המידע כנגד המשתמש הקשור לנושא זה.
במקרים של היחשפות למקרה זה יש לדווח אליו לצוות האתר במקום הרלוונטי.
באישור ובהסכמה על תנאי שימוש אלו, הינך מאשר ונותן הסכמה לקהילת הפרלמנטום לעשות שימוש ולפרסם כל פרסום מסוג מדיה, מאמרים, טקסטים או יצירות כאלו או אחרות שיוהעלו לאתר.

ג. תוכן
אין לפרסם שום פרט מידע שהינו שגוי או לא מדוייק בפרטים המתבקשים ממך בהרשמה או מהצוות בכללי. תוכן שקרי זה המתפרש כפגיעה גם בכבוד המשתמש או הגורם המצויין במידע יטופל בחומרת המעשה על ידי הצוות.
אין לפרסם תוכן ספאם ו\או הודעות זבל ללא כל חשיבות או מטרה ויוגדרו כפגיעה בתוכן האתר ולפיכך ינתנו עונשים בהתאם. בפורום ה"ספאם" המיועד, יש להישמע לכללים המצויינים בפוסט הנעוץ.
אין לפרסם תוכן שיווקי הנועד לקדם את האינטרסים אישיים הנוגדים את האינטרסים והכוונות של בעלי האתר ("ניגוד אינטרסים"). כמו כן, אין לפרסם שום דבר העלול לנצל את מעמד האתר לטובת משתמש ספציפי ללא אישור בכתב ממפעילי האתר.
קהילת הפרלמנטום ושותפיו אינם מחויב לספק תמיכה טכנית כזאת או אחרת אך לעומת זאת אנו משתדלים לספק תמיכה ברמת יכולתנו על מנת שיוכל המשתמש ליהנות מחווית גלישה באתר.
אין לפרסם באתר תוכן בלתי הולם, לרבות תוכן פורנוגרפי, קללות, אלימות או כל תוכן העלול להטריד כל משתמש שהוא בפוסטי האתר, תגובות או בכל רכיביו השונים.
בנוסף, באפשרות צוות ומנהלי האתר לקבוע מה הוא תוכן בלתי הולם ולהעניש בהתאם.
אין לפרסם קישורים או תכנים העלולים להוביל את המשתמשים בצורה ישירה או עקיפה להורדת תוכנות בלתי חוקיות ו/או תוכנות העלולות לפגוע בפרטיות, בטחון או בכלכלתו של המשתמש והצוות כגון אתרי "פישינג", וירוסים ועוד.
הפרלמנטום רשאים למחוק או להסיר לאלתר או זמנית כל תוכן פוסט, תגובה, אשכול או אחר מכל סיבה אשר ימצאו לנכון ואינם מחויבים להעניק סיבה למשתמש אשר תוכנו הוסר מהאתר.
בעת פרסום תוכן כלשהו באתרנו חלה על המשתמש ורק על המשתמש המפרסם את האחריות לשאת בתוצאות אשר פרסומו יביא.

ד. יחס
חל איסור בשום פנים ואופן להוציא דיבה על משתמש אחר בצורה כזאת או אחרת אשר תחשב כפגיעה מילולית, גרימה לעלבון או פגיע בכבוד האדם כזה או אחר.
יש לכבד ולהתייחס בצורה שווה לכל אדם באשר הוא וחל האיסור המוחלט להתייחס בצורה שונה על רקע דת, מין, דעה או גזע.
יש לתת כבוד לצוות האתר אשר תפקידם הוא לשמור על סדר וקיום החוקים בפורומים.
במקרה של אי צדק מצד צוות אל משתמש, יוכל המשתמש ואפילו רצוי להגיש ערעור באימייל יצירת הקשר או באשכול בפורום "דיווחים ותלונות" הנמצא תחת קטגוריית "פורומי מערכת".

ה. עוגיות
באתר זה עלול להיות שימוש בעוגיות (Cookies) לצורכי התאמת האתר למשתמש ותפעולו לטובה על ידי סטטיסטיקות המשתמשים הגולשים באתר. צוות האתר לעולם לא ישתמש בעוגיות (Cookies) לרעה ולדאגה בנושא, יש לפנות לצוות האתר המצוין בדרכי יצירת הקשר.

ו. זכויות יוצרים
אין בתכלית האיסור, להכריז ולפרסם יצירה שאינה נוצרה על ידי מפרסם התוכן באתרינו ללא מתן קרדיט ליוצר התוכן הנ"ל.
במקרה של בקשה מיוצר התוכן המקורי(צד א') אל מפרסם התוכן(צד ב'), למחוק\להוריד את התוכן אשר פרסם צד ב' באתרינו, רצוי ואף חלה החובה על צד ב' להענות לבקשת יוצר התוכן המקורי.
קהילת הפרלמנטום אינה תקח אחריות על פרסום תוכן בעל זכויות יוצרים בפרלהפורום מצד אחד המשתמשים אשר אינו צוות רשמי בקהילה כפי שקבע בית המשפט השלום בתל אביב בשנת 2007 "הנוהל קובע שמנהלי אתרי אינטרנט לא ישאו באחריות לעוולה שביצעו הגולשים בפורומים אם הסירו את ההודעה המפרה בתוך זמן סביר מרגע שנעשתה פנייה ישירה אליהם בנוגע לחומר החשוד בהפרת זכות".
מתוך כתבה באתר Walla

ז. מדיניות פרטיות
הנתונים שתמסור בזמן ההרשמה ו/או בעת עדכון הנתונים באתר ישמרו במאגר הנתונים של המערכת,לצורך שימוש בשירותי האתר ושיתוף המידע שציינת עם הקהילה, אינך חייב למסור את המידע ותוכל לשנותו בכל עת (דרך הפרופיל האישי, במידה וישנו פרט שאינו ניתן לשינוי דרך מערכת האתר, ניתן לבקש לשנתו או להסירו ע"י פנייה בצור קשר קשר באתר) השימוש בנתוני במידע במאגר יאפשר התאמה של פרסומות רלוונטיות והתאמה של תכני האתר לגולש.

הגדרת מושגים:
תוכן: כל פוסט, אשכול, מאמר, תמונה,חתימה, תגובה או כל דבר אשר יפורסם על ידי משתמש באתרנו גם אם פתוח לצפייה על ידי כל המשתמשים על ידי המשתמש המפרסם בלבד.

קהילת הפרלמנטום\האתר\הפרלהפורום: הכוונה להנהלת הקהילה בראשות אריאל, דוד ונועם.

ההרשמה לאתר זה הינה חינמית! במקרה וקראת את החוקים והתנאים לשימוש באתר זה ונתת את הסכמתך אליהם.
סמן את המשבצת המתאימה בתחתית תיבת הטקסט.
בהסכמת תנאי שימוש אלו הינך מחויב לעשות שימוש באתר לפיהם וכל עבירה על אחד הסעיפים או יותר תוביל לעונש בהתאם.

Working...
X