שלום אזרחים טובים,
היום אני דיברתי עם האזרח האהוב על כולנו xdoom6
והוא סיפר לי שהוא...